Strana zelených v roku 2018 neprijala žiadny peňažný dar, nepeňažný dar, iné neodplatné plnenie alebo členský príspevok, ktorého hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnou v roku 2018.

Strana zelených v roku 2019 neprijala žiadny peňažný dar, nepeňažný dar, iné neodplatné plnenie alebo členský príspevok, ktorého hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnou v roku 2019.

Strana zelených v roku 2020 neprijala žiadny peňažný dar, nepeňažný dar, iné neodplatné plnenie alebo členský príspevok, ktorého hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnou v roku 2020.

Naspäť na hlavnú stránku