Strana zelených v roku 2018 neprijala žiadny peňažný dar alebo členský príspevok, ktorého hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnou v roku 2018.

Naspäť na hlavnú stránku